Sponsored Ads

แนะนำปฏิทินปี 2560 ขนาด A4 ไว้ปริ๊นต์แปะข้างฝาผนัง ใกล้โต๊ะทำงาน แนบในเอกสารหรือสมุด เป็นปฏิทินรวมวันพระ วันหยุดยาว เพื่อไว้สำหรับวางแผนทำงาน เที่ยว ทำบุญ ฯลฯ

 

ปกติในปฏิทินแต่ละเดือน เราสามารถดูวันหยุด วันพระ วันสำคัญได้ แต่หากอยู่ในหน้าเดียวกัน สามารถมองเห็นได้ทุก เดือน การวางแผนก็จะง่ายกว่า ลดความผิดผิดพลาดในการวางแผนการนัดหมาย การทำภาระกิจสำคัญต่างๆ กรณีต้องการดาวน์โหลดไฟล์ Excel ไปจัดการเองดูข้อมูลด่าวน์โหลดท้ายบทความ

 

มกราคม ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
วันขึ้นปีใหม่และชดเชย หยุดยาว 3 วัน อา. 1, จ. 2, อ. 3
ส. 28 วันตรุษจีน

วันพระ
ข้างขึ้น พฤ. 5, พฤ. 12
ข้างแรม ศ. 20 ศ. 27

 

กุมภาพันธ์ ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
หยุดยาว 3 วัน ส. 11วันมาฆบูชา, อ. 12, จ. 13 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา ส. 11

วันพระ
ข้างขึ้น ส. 4, ส. 11
ข้างแรม อา. 19, ส. 25

 

เดือนมีนาคม ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
- ไม่มีวันหยุดราชการ

วันพระ
ข้างขึ้น อา. 5, อา. 12
ข้างแรม จ. 20, จ. 27

 

เดือนเมษายน ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
พฤ. 6 วันจักรี
หยุดยาว 5 วัน วันสงกรานต์ พฤ. 13, ศ. 14, ส. 15, อา. 16, จ. 17

วันพระ
ข้างขึ้น อ. 4, อ. 11
ข้างแรม พ. 19, อ. 25

อ. 4 วันเช้งเม้ง

 

เดือนพฤษภาคม ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
จ. 1 วันแรงงานแห่งชาติ
หยุดยาว 3 วัน พ.ค. ศ. 5 วันฉัตรมงคง ส. 6 และ อา. 7
พ. 10 วันวิสาขบูชร
หยุดยาว 3 วัน ศ. 12 วันพืชมงคล, ส. 13 และ อา. 14

วันพระ
ข้างขึ้น พ. 3, พ. 10
ข้างแรม พฤ. 18, พฤ. 25

 

เดือนมิถุนายน ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
- ไม่มีวันหยุดราชการ

วันพระ
ข้างขึ้น ศ. 2, ศ. 9
ข้างแรม ส. 17, ศ. 23

 

เดือนกรกฎาคม ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
หยุดยาว 3 วัน วันอาสาฬหบูชา ส. 8, วันเข้าพรรษา อา. 9 และ จ. 10 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันพระ
ข้างขึ้น ส. 8, อา. 16
ข้างแรม อา. 23, จ. 31

 

เดือนสิงหาคม ปี 2560วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
หยุดยาว 3 วัน วันแม่ ส. 12, อา. 13 และ จ. 14 หยุดชดเชยวันแม่

วันพระ
ข้างขึ้น จ. 7, จ. 15
ข้างแรม จ. 21, อ. 29

 

เดือนกันยายน ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
- ไม่มีวันหยุดราชการ

วันพระ
ข้างขึ้น อ. 5, พ. 13
ข้างแรม พ. 20, พฤ. 28

อ. 5 เทศกาลสารทจีน

 

เดือนตุลาคม ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
หยุดยาว 3 วัน ส. 21, อา. 22 และ จ. 23 วันปิยมหาราช

วันพระ
ข้างขึ้น พฤ. 5, ศ. 13
ข้างแรม พฤ. 19, ศ. 27

พ. 4 เทศกาลไหว้พระจันทร์
ศ. 6 วันออกพรรษา
ศ. 20 เทศกาลกินเจ

 

เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
- ไม่มีวันหยุดราชการ

วันพระ
ข้างขึ้น ศ. 3, ส. 11
ข้างแรม ส. 18, อา. 26

ศ. 3 วันลอยกระทง

 

เดือนธันวาคม ปี 2560 วันหยุด วันพระ

++++++++++++++++++++++++++
วันหยุดราชการ
อ. 5 วันพ่อ
หยุดยาว 3 วัน ส. 9, อา. 10 วันรัฐธรรมนูญ และ จ. 11 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันพระ
ข้างขึ้น อา. 3, จ. 11
ข้างแรม อา. 17, จ. 25ศ. 22 เทศกาลไหว้ขนมบัวลอย
จ. 25 วันคริสต์มาส

 

การดาวน์โหลดปฏิทินขนาด A4

ปฏิทินขนาด A4 ไว้ปริ๊นต์เพื่อปะติดข้างฝา ไว้ดูวันหยุด วันสำคัญ หรือวันพระ สำหรับการดาวน์โหลด หากใช้คอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาที่ภาพ แล้วคลิกคำสั่ง Save บันทึกไว้ในเครื่อง ส่วนผู้ที่ใช้มือถือแอนดรอยด์ให้แตะที่ภาพปฏิทินด้านล่างค้างไว้สักครู่ เพื่อเรียกคำสั่ง Save ลงมือถือ

ภาพปฏิทินขนาด A4 พร้อมวันหยุด วันพระ

 

ส่วนท่านใดที่ต้องการแก้ไขไฟล์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Excel ติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่างครับ

ผู้อ่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://fileindy.blogspot.com

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.