Sponsored Ads

บทความแนะนำวิธีแทรกภาพในบล็อก Blogger กรณีที่บทความที่ทำนั้นมีภาพประกอบจำนวนมาก ผู้อ่านอาจจะใช้วิธีแทรกภาพเข้ามาในบทความด้วยวิธีนี้

แนะนำวิธีทำโพสต์หรือทำบทความลงบล็อกสำหรับผู้ที่สร้างบล็อกที่ Blogger.com โดยจะทำเป็นไฟล์แม่แบบไว้ก่อน แล้วนำไฟล์ดังกล่าวมาดัดแปลงทำบทความอีกที ซึ่งจะช่วยให้การทำบทความ ทำโพสต์ ง่าย สะดวก ไม่เสียเวลาปรับแต่งบท ความ

Sponsored Ads

.

.

ค้นหาด้วย Google ...