Sponsored Ads

แนะนำวิธีทำโพสต์หรือทำบทความลงบล็อกสำหรับผู้ที่สร้างบล็อกที่ Blogger.com โดยจะทำเป็นไฟล์แม่แบบไว้ก่อน แล้วนำไฟล์ดังกล่าวมาดัดแปลงทำบทความอีกที ซึ่งจะช่วยให้การทำบทความ ทำโพสต์ ง่าย สะดวก ไม่เสียเวลาปรับแต่งบท ความ

 

ในการทำบทความหรือทำโพสต์ลง Blogger หลังจากทำเนื้อหาเสร็จแล้ว ก็จะต้องมาจัดแต่งข้อความ ทำตัวหนา ตัวเอียง ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลดการทำงาน ประหยัดเวลาได้โดยใช้ไฟล์แม่แบบ แล้วทำบทความโดยใช้ไฟล์แม่แบบแทนการพิมพ์ข้อ ความตามปกติ

  

ตัวอย่างการทำบทความใน Blogger ด้วยไฟล์แม่แบบ

เพื่อให้เห็นภาพ ผู้เขียนจะยกตัวอย่างการทำไฟล์แม่แบบสำหรับทำโพสต์หรือทำบทความลงบล็อก Blogger ง่ายๆ

 

ป้ายกำกับ =
ชื่อบทความ =
แม่แบบสำหรับทำบทความในบล็อกเกอร์ ย่อหน้าแรกนี้ให้พิมพ์ข้อความเกริ่มนำเกี่ยวกับบทความประมาณ 1.5 - บรรทัด
แล้วตามด้วย อ่านเพิ่มเติม<br />
<br />
<!--more--><br />
<br />
ภาพธัมเนลใส่ตรงนี้<br />
ย่อหน้านี้ พิมพ์เนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อขยายความจากย่อหน้าแรกที่เกริ่นนำ หรือเข้าสู่เรื่องในบทความ<br />
<br />
<h2>
หัวข้อที่ 1</h2>
ย่อหน้าแรกของหัวข้อที่ 1<br />
<br />
<h2>
หัวข้อที่ 2</h2>
ย่อหน้าแรกของหัวข้อที่ 2<br />
<br />
<h2>
หัวข้อที่ 3</h2>
ย่อหน้าแรกของหัวข้อที่ 3<br />
<br />
<h2>
หัวข้อที่ 4</h2>
ย่อหน้าแรกของหัวข้อที่ 4<br />
<br />
<h2>
หัวข้อที่ 5</h2>
ย่อหน้าแรกของหัวข้อที่ 5<br />
<br />
<h2>
หัวข้อที่ 6</h2>
ย่อหน้าแรกของหัวข้อที่ 6<br />
<br />
<h2>
หัวข้อที่ 7</h2>
ย่อหน้าแรกของหัวข้อที่ 7<br />
<br />
ย่อหน้าสรุปประมาณ 1.5-2 บรรทัด ก่อนจบบทความ<br />
<br />

 

ตัวอย่างการออกแบบไฟล์แม่แบบ

ตัวอย่างการออกแบบไฟล์แม่แบบง่ายๆ อาจจะใช้โปรแกรม NotePad ทำเป็นไฟล์แม่แบบเอาไว้ คล้ายตัวอย่าง เวลาจะใช้ งานให้ก็อปปี้เป็นชื่อบทความที่ต้องการอีกที

ตัวอย่างการใช้ไฟล์แม่แบบทำบทความใน Blogger

1. ก่อนอื่นให้ทำแม่แบบบทความสำหรับทำบทความแบบง่ายๆ กันก่อน ซึ่งจะมี หัวข้อ ป้ายกำกับ ชื่อบทความ และ เนื้อหาสำหรับทำแม่แบบบทความ


2. ในการนำแม่แบบบทความไปใช้งานนั้น ให้แก้ไขแต่ละส่วน เช่น ป้ายกำกับ ชื่อบทความ และย่อหน้าแรกของบทความ
3. จะมีการแทรก อ่านเพิ่มเติม ไว้ถัดจากย่อหน้าแรก


4. ตัวอย่างการใช้ไฟล์แม่แบบทำบทความ กับส่วนเนื้อหาทั้งหมด ในบทความ ให้ดูตัวอย่างวิธีการแก้ไขเนื้อหาในตัวอย่าง ซึ่ง วิธีนี้เหมาะสำหรับการทำบทความที่มีจำนวนมาก เขียนบทความไว้จำนวนมาก การใช้การแทรกโค้ด HTML แบบนี้ ค่อนข้าง ง่าย ไม่เสียเวลาปรับแต่งข้อความในภายหลัง


5. ตัวอย่างการนำบทความไปใช้งานใน Blogger ให้เข้าแดชบอร์ด แล้วคลิก บทความใหม่


6. ให้ก็อปปี้บทความในไฟล์แม่แบบที่ได้ทำไว้ โดยเริ่มจาก ชื่อบทความ และป้ายกำกับ ก็อปปี้ไปวางใน Blogger
7. ก่อนจะก็อปปี้บทความลงไป ให้คลิก HTML ก่อน
8. จากนั้นก็อปปี้เนื้อหาบทความ ลงไปใน Blogger
9. ตัวอย่างบทความที่ได้ก็อปปี้เนื้อหาบทความวางลงไปแล้ว


10. คลิกแท็บ เขียน
11. ผลที่ได้ หัวข้อได้ถูกปรับแต่งเรียบร้อย จากการใช้โค้ด
12. เสร็จแล้ว คลิก บันทึก และเผยแพร่ บทความ

 

การทำบทความลงใน Blogger ด้วยการใช้แม่แบบทำบทความแบบนี้ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีบท ความจำนวนมาก ให้แทรกโค้ด HTML ด้วยวิธีนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการปรับแต่งข้อความ แต่การทำบทความด้วยวิธีนี้จะไม่ง่ายเหมือนการทำบทความใน Joomla 3 ตัวอย่างโค้ด HTML ของบทความ เมื่อก็อปปี้ไปวางในหน้าเว็บสำหรับทำบทความใน Joomla ก็จะจัดแต่งข้อความ ตัวหนา และดึงภาพมาแสดงในบทความอัตโนมัติ ไม่เหมือนใน Blogger การนำภาพมาวางในหัวข้อใดๆ ยังมีความยุ่งยาก

  

แชร์บทความนี้ :

 

Sponsored Ads

.

.

ค้นหาด้วย Google ...