Sponsored Ads

บทความแนะนำวิธีทำนามบัตรด้วย Photoshop โปรแกรมแต่งภาพยอดนิยม ซึ่งรองรับการแต่งภาพหลายแบบ หากต้อง การทำนามบัตรที่สามารถออกแบบได้ตามใจชอบ โปรแกรมนี้ช่วยได้

 

เพราะเป็นโปรแกรมแต่งภาพมืออาชีพ เราจึงสามารถใช้โปรแกรมนี้ทำนามบัตรสวยๆ ได้ตามใจชอบ แต่ในที่นี้จะเน้น ตัวอย่างง่ายๆ ให้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
1. เริ่มจากเข้าโปรแกรม Photoshop แล้วคลิก File>>New


2. ตั้งค่าต่างๆ ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา Name คลิกและพิมพ์ชื่อนามบัตร
3. กำหนดค่าความกว้าง ให้เลือกหน่วยเป็น mm กำหนดค่า Width = 87 หรือกว้าง 8.7 ซม. นั่นเอง
4. กำหนดค่าความสูง เลือกหน่วยเป็น mm เช่นกัน กำหนดค่า Height = 55 หรือสูง 5.5 ซม. นั่นเอง
5. กำหนดความละเอียดภาพ Resolution = 300 Pixel/Inches
6. เสร็จแล้วคลิก OK


7. สร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง File>>New เช่นกัน แล้วกำหนดค่า Name คลิกและพิมพ์ชื่อนามบัตร
8. กำหนดค่าความกว้าง ให้เลือกหน่วยเป็น mm กำหนดค่า Width = 210 หรือกว้าง 21 ซม. นั่นเอง
9. กำหนดค่าความสูง เลือกหน่วยเป็น mm เช่นกัน กำหนดค่า Height = 297 หรือสูง 29.7 ซม. นั่นเอง
10. กำหนดความละเอียดภาพ Resolution = 300 Pixel/Inches
11. เสร็จแล้วคลิก OK


12. เริ่มต้นสร้างนามบัตรใบเดียวก่อน ออกแบบได้ตามใจชอบ
13. เสร็จแล้วให้จัดการรวมนามบัตรทุกเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียว คลิกปุุ่มจัดการเลเยอร์ แล้วคลิก Flatten Image


14. คลิกเลือกเครื่องมือย้ายภาพ
15. ชี้ที่ภาพนามบัตร แล้วลากภาพไปวางในหน้ากระดาษขนาด A4 ภาพล่าง ให้ลากไปวาง 10 ครั้ง ก็จะได้นามบัตร 10 ใบ ในหน้ากระดาษ


16. จัดวางนามบัตรทั้ง 10 ใบ ขณะนั้นต้องเลือกเครื่องมือย้าภาพ (ข้อ 14) 17. คลิกเลือกเลเยอร์ที่เก็บนามบัตรนั้นๆ ก่อน แต่ละใบ จะอยู่คนละแผ่น แล้วลากนามบัตรไปจัดวางให้พอดีกับหน้ากระดาษ
18. เสร็จแล้วคลิก File>>Save As...


19. คลิกเลือกชนิดของไฟล์แบบ PDF
20. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Save
21. คลิกเลือกคุณภาพของภาพแบบ JPEG แล้วคลิกปุ่ม OK


22. ไฟล์ที่ได้ จะเป็นไฟล์แบบ PDF ให้นำไปปริ๊นต์ลงกระดาษได้เลย

 

การทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Photoshop จะค่อนข้างยาก เพราะไม่ใช่โปรแกรมสำหรับทำนามบัตรโดยเฉพาะ แต่จะ สามารถออกแบบนามบัตรได้อย่างอิสระมากที่สุด ตามจินตาการของนักออกแบบได้อย่างเต็มที่

 

การนำไฟล์ PDF ไปปริ๊นต์ลงกระดาษ

การนำไฟล์ไปปริ๊นต์ลงกระดาษจะนำไฟล์ PDF ไปปริ๊นต์ ในการพิมพ์ตั้งจะต้องตั้งค่าการพิมพ์คล้ายตัวอย่าง เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดในการพิมพ์ ตัวอย่างการพิมพ์
1. นำไฟล์ไปปริ๊นต์ลงกระดาษ เปิดไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรมอ่านไฟล์ ประเภทนี้ เช่น Acrobat Reader, Foxit Reader, PDF-Viewer แล้วคลิก File>Print
2. คลิกเลือกเครื่องพิมพ์ และคลิก Properties เพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น เลือกขนาดของกระดาษ การจัดวางแนวตั้งหรือแนวนอน
3. Print Range เลือก จำนวนหน้าที่ต้องการปริ๊นต์ หากพิมพ์หลายหน้าควรเลือกพิมพ์แค่บางหน้าลงกระดาษเพื่อทดสอบก่อน ว่าผลงานเป็นอย่าง ไรบ้าง ผิดเพี้ยนหรือไม่
4. ตั้งค่าจำนวนก็อปปี้ ต้องการกี่ชุด ก็ระบุลงไป แต่ควรทำในข้อที่ 3 ก่อน
5. ข้อนี้สำคัญ Scaling Type เลือก None ห้ามลดหรือย่อขนาดให้พอดีกกับหน้ากระดาษ เพราะจะทำให้ขนาดของงานเพี้ยนไปจากที่ตั้งค่าไว้ ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น
6. ด้านล่าง Choose Paper Source by PDF page size ให้เลือกค่านี้ เพื่อใช้ขนาดกระดาษ ตามต้นฉบับ ส่วนตัวเลือกด้านล่าง Auto-Rotate และ Auto-Center ห้ามเลือก เพราะจะทำให้สัดส่วนผลงานเวลาพิมพ์ เพี้ยน ได้เช่นกัน
7. จากนั้นคลิก OK เพื่อเริ่มต้นปริ๊นต์ไฟล์ลงกระดาษ

 

ปัญหาในการปริ๊นต์ลงกระดาษ

ลักษณะสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดชิดขอบกระดาษโดยเฉพาะขอบบนและขอบล่างมากๆ อย่างการทำนามบัตรมีโอกาสสูงมากที่จะ พิมพ์แล้วเกิดปัญหาตามมา เช่น ขนาดของนามบัตรเล็กไป หรือนามบัตรใบสุดท้ายแหว่ง ขาด จากตัวอย่าง จะเห็นว่า นาม บัตรคู่สุดท้ายล่างสุด ขนาดไม่เท่ากับแผ่นอื่นมีขนาดความสูงน้อยกว่า ซึ่งเกิดจากเครื่องพิมพ์ แต่คู่อื่นไม่มีปัญหาแต่อย่าง ใด

 

 

เมื่อเทียบกับอีกแผ่นหนึ่ง ซึ่งเครื่องพิมพ์รองรับการพิมพ์ที่ชิดขอบแบบนี้ จึงไม่มีปัญหาในการพิมพ์แต่อย่างใด ขนาดนาม บัตรเท่ากับขนาดต้นแบบ แต่เครื่องพิมพ์อีกเครื่องพิมพ์แบบนี้ไม่ได้ จึงเกิดปัญหา ดังนั้นอาจจะต้องเผื่อขอบล่างไว้ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร เพื่อป้องกันปัญหานี้

 

 การทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Photoshop จะค่อนข้างยาก เพราะไม่ใช่โปรแกรมสำหรับทำนามบัตรโดยเฉพาะ แต่จะ สามารถออกแบบนามบัตรได้อย่างอิสระมากที่สุด ตามจินตาการของนักออกแบบได้อย่างเต็มที่

 

แชร์บทความนี้ :

 

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.