อุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครื่อง ซึ่งอาจจะเป็นโมเด็ม การ์ดเสียง ฯลฯ สามารถดูรายละเอียดหรือดูว่า ในเครื่องนั้นๆ มีอุปกรณ์อะไรบ้าง ยี่ห้อและรุ่นไหน
1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน System
2. จะปรากฏกรอบข้อความ System Properties
3. ให้คลิกแท็ป Hardware คลิกปุ่ม Device Manager
4. คลิกปุ่ม บวก หน้าหัวข้อ ชื่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น Display adapters ก็จะปรากฏรายละเอียด เกี่ยวกับการ์ดจอที่ใช้อยู่ ในตัวอย่างเป็นของ NVIDIA GeForce4 MX 4000
5. ถ้าคลิกปุ่ม ลบ ด้านหน้า จะเป็นการซ่อนรายละเอียดไว้
6. แต่ถ้าดับเบิ้ลคลิกที่ชื่ออุปกรณ์นั้นๆ ก็จะปรากฏกรอบข้อความแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
7. รายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
- ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 2 ตัว ยี่ห้อ Hitachi และ Maxtor
- การ์ดจอยี่ห้อ NVIDIA รุ่น GeForce4 MX 4000
- DVD Rom Drive เป็นยี่ห้อ LITE-ON
- ใช้กล้องเว็บแคม ยี่ห้อ D-Link ความละเอียดระดับ VGA
- จอภาพเป็นยี่ห้อ IBM รุ่น 6546
- VIA Rhine II.. เป็นการ์ดแลนแบบออนบอร์ด
- C-Media AC97 เป็นไดรเวอร์ของการ์ดเสียง