บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน ชักนำศัตรู ปัญหา เรื่องไม่ดีเข้ามาในกลุ่ม

ความหมาย : สำนวนนี้ มักจะใช้พูดการกระทำหรือ พฤติกรรมของคนที่ชักนำเรื่องไม่ดี นำปัญหา พาคนไม่ดีหรือพาเรื่องไม่ดีเข้ามาในกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ทำให้เกิดความเดือดร้อน ตามมา อ่านเพิ่มเติม..