บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัวอย่างการออกแบบปกซีดี ใน Illustrator CS

บทความแสดงตัวอย่างการออกแบบซองซีดี เป็นซองกระดาษ อาจจะใช้เพื่อแจกพร้อมหนังสือ หรือกรณีทำซีดีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อแจกจ่าย การใช้ซองซีดีแบบกระดาษ จะประหยัดและทำได้ง่ายกว่า
1. อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง 00 ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่าง การใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น