บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

Update WordPress 4 แบบทำมือ อัพเดทเอง

 บทความแสดงตัวอย่างการอัพเดท WordPress 4 เป็นรุ่นใหม่ตามที่ผู้พัฒนาได้ปรับปรุงและปล่อยให้อัพเดทอยู่เรื่อยๆ ในบทความนี้จะเป็นการอัพเดทจากรุ่น 4. อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mow mowed mown ตัดหญ้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น