บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไม่ดูเงาหัว ไม่ดูตัวเอง ไม่ดูกำลังความสามารถตัวเอง

ความหมาย : สำนวนนี้อาจจะใช้พูดเพื่อสอนบุคคลใดๆ หรือตำหนิ หรือพูดจาเชิงดูถูก เมื่อบุคคลนั้นทำอะไรที่เกินกำลังความสามารถของตนเอง ไม่ดูเงาหัว ไม่ประมาณกำลังความสามารถของตนเอง ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่ประสบความสำเร็จ หรืองานมีปัญหา เพราะทำอะไรเกินตัว อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sweat sweat sweat ขับเหงื่อ, เหงื่อออก, ทำงานหนัก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น