บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ข้อดีของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกับคนสูงวัย

บทความแนะนำประโยชน์ด้านต่างๆ ของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สำหรับผู้สูงวัย ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่า เป็นการสร้างความลำบากในการเรียนรู้ ให้คนแก่ แต่หากรู้ถึงพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ของคนเราแล้ว คุณอาจจะเปลี่ยนใจ โดยเฉพาะลูกหลานที่ต้องดูแลคนสูงวัย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง leave left left ออกจาก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น