บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิธีสร้างความสัมพันธ์ตารางข้อมูลใน Access 2007

ก่อนสร้างความสัมพันธ์ตารางข้อมูลจะต้องออกแบบตารางข้อมูลให้มีฟิลด์ที่สัมพันธ์กัน เพื่อใช้เชื่อมโยงกันก่อน เช่น ฟิลด์ cuscode ที่มี อยู่ทั้งในตาราง ข้อมูลลูกค้าและตารางข้อมูลการสั่งซื้อ อ่านเพิ่มเติม..