บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ฤๅษีแปลงสาร เปลี่ยนข้อความในเอกสารให้มีความหมายตรงกันข้าม

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้ในความหมายถึงการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาในจดหมายหรือสาร หรือเอกสารหรือ ฤๅษีแปลงสาร เปลี่ยนเนื้อหาในสารนั้นๆ ให้มีความหมายตรงกันข้าม เพื่อให้คนถือเอกสาร หรือเจ้าของเอกสารนั้นได้ประโยชน์หรือไม่ได้รับอันตราย อ่านเพิ่มเติม..