บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตั้งเวลาเตือนขณะทำงานด้วย countdown-timer

สำหรับคอคอมพิวเตอร์ที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน โปรแกรมนี้น่าจะมีโปรแกรมเพราะสามารถตั้งเวลาเตือนได้ เช่น ช่วงเวลานี้ต้องหยุดพักหรือต้องไปทำธุระ หรือไปทำธุระนัด หมายต่างๆ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unsew unsewed unsewn แก้เสื้อ แก้ไขการเย็บ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น