Sponsored Ads by Yengo

บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง burst / burst / burst / ระเบิดออก พุ่ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง burst / burst / burst / ระเบิดออก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยา นี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..Sponsored Ads by Yengo