บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การวางแผนปลูกต้นไม้ในที่ดินอย่างไรดี

การมีที่ดินเป็นของตนเอง อาจจะซื้อหรือได้รับมรดก ก็ตามแต่ การวางแผนปลูกพืชผัก หรือต้นไม้ จำเป็นต้องวางแผนพอสมควรทั้ง ในเรื่องการเลือกชนิดของต้นไม้ที่จะปลูกและการวางแผนป้องกันคนเข้ามาวุ่นวายกับที่ดิน อ่านเพิ่มเติม..