บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไม้เบื่อ ไม้เมา ไม่ถูกกันหรือเคยมีเรื่องกันมาก่อน

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ไม่ถูกชะตากัน หรือไม่ชอบหน้ากัน เหมือน ไม้เบื่อ ไม้เมา เจอกันไม่ได้ ต้องมีปัญหากัน หรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึ่งอาจจะเคยมีเรื่องกันมาก่อน หรือไม่ชอบหน้ากันมาตั้งแต่ชาติก่อน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง stink stank stunk เหม็น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น