บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เต่าใหญ่ไข่กลบ ซ่อนความผิดของตัวเอง

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่มีนิสัยชอบซ่อมหรือปกติดคามผิดของตนเองเต่าใหญ่ไข่กลบ ไม่ให้ใครรู้ ว่าได้ไปทำอะไรไม่ดีมาบ้าง ซึ่งเก็เป็นเรื่องปกติของคนเรา ที่มักจะไม่ให้อยากให้ใครรู้ว่าไทำอะไรไม่ดีมาบ้าง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง cost cost cost มีราคา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น