Sponsored Ads by Yengo

บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รวมข้อคิด สำนวน คำคม เกี่ยวกับการให้หรือช่วยเหลือคนอื่น

รวมสำนวน คำคม ข้อคิดดีๆ ที่จะช่วยเตือนใจ เตือนสติ ก่อนจะให้ความช่วยเหลือคนอื่น เพื่อให้รู้ทั้งด้านดี ด้านเสีย ในการให้ความ ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะช่วยเรื่องวัตถุสิ่งของ เงินทอง หรือให้ความรู้ ฯลฯ ข้อคิดเหล่านี้อาจช่วยให้เข้าใจวิธีการช่วยเหลือในทางที่ถูก ไม่สร้าง ความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาในภายหลังทั้งผู้ให้และผู้รับ อ่านเพิ่มเติม..Sponsored Ads by Yengo