บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ย่อขนาดภาพหรือขยายขนาดภาพใน Photoshop CS3

บทความแนะนำความรู้เรื่องการย่อขยายขนาดภาพ ลดขนาดภาพ ด้วย โปรแกรม PhotoShop เพื่อนำภาพไปใช้งานใน ด้านต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ อ่านเพิ่มเติม..