บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

น้ำมาปลากินมด น้ำลด มดกินปลา ต่างใช้ประโยชน์อีกฝ่ายเมื่อมีโอกาส

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ หรือเอาเปรียบ หรือตักตวงผลประโยชน์จากอีกฝ่าย เมื่อมีโอกาส เป็นเป็นโอกาสของตนเองที่ได้เปรียบ เหมือน น้ำมาปลากินมด น้ำลด มดกินปลา ฝนตกน้ำหลาก น้ำท่วมรังมด มดลอยคอ ปลาก็กินมดเป็นอาหาร ครั้นน้ำแห้งปลาตาย มดก็กินปลา อ่านเพิ่มเติม..