บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ชักใย บงการหรือควบคุมอยู่เบื้องหลัง

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงการกระทำที่มีลักษณะเป็นการบงการ หรือควบคุมอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่คนที่ลงมือทำเอง แต่คอยวางแผนให้คนอื่นทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้ อ่านเพิ่มเติม..