บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัดวิดีโอ เลือกเฉพาะฉากที่ต้องการด้วย FormatFactory

บทความแนะนำวิธีตัดวิดีโอเลือกเอาเฉพาะฉากหรือตอนที่ต้องการในวิดีโอทีได้ถ่ายไว้ หรือวิดีโอใดๆ ก็ตาม โดยใช้โปรแกรม FormatFactory อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง plead pled pled อ้อนวอน, ขอร้อง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น