บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ปัญหา xCache JCacheStorage ใน Joomla 3.6.5

หากเจอปัญหาเกี่ยวกับ JCacheStorageFile ใน Joomla 3 ซึ่งเป็นปัญหาการใช้ระบบแคชเก็บข้อมูลชั่วคราวระหว่าง Joomla ทำงาน บางเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับ ก็ต้องแก้ไขให้เป็นแบบ File ปกติแคชของ Joomla จะเป็นแบบ xcache อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง foretell foretold foretold ทำนาย, คาดการณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น