Photoshop CS6

รวมบทความสอนใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 โปรแกรมแต่งภาพยอดนิยมจาก Adobe 

บทความแสดงตัวอย่างการซ้อนภาพ นำภาพตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไปมาวางซ้อนกันเบื้องต้น ในโปรแกรม Photoshop CS6 ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆ ที่ควร ศึกษาให้เข้าใจ เพราะการทำงานในโปรแกรมนี้จะเป็นการนำภาพตั้งแต่ 2 ภาพ มาตัด ต่อ วางซ้อนกัน และตกแต่งด้วยลูกเล่นต่างๆ

บทความแนะนำให้รู้จักคำสั่งจัดการภาพใน Photoshop CS6 เบื้องต้น เพื่อให้รู้ว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง เพื่อความสะดวกในใช้งานโปรแกรมนี้ เมื่อต้อง การจัดการกับภาพ เช่น ย่อหรือขยายขนาดภาพ พลิกภาพ เลือกภาพ เป็นต้น

บทความแสดงตัวอย่างการตัดต่อใบหน้าคนเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 โดยการลอกหน้าของอีกคนไปปะหน้าอีกคน เพื่อเป็นแนว ทางสำหรับผู้สนใจได้นำไปลองฝึกปฏิบัติ เพราะหากมีความสามารถด้านนี้ ก็รับงานตัดต่อได้สบาย มีช่องทางสร้างรายได้แน่นอน

บทความแสดงตัวอย่างการตัดต่อภาพคน ใน Photoshop CS6 เบื้องต้นแบบง่ายๆ โดยภาพต้นฉบับนั้น อาจจะไม่มีคนดังกล่าวในภาพ ก็สามารถ ก็อปปี้ภาพมาวาง และตกแต่งให้ดูเนียนตา เหมือนเป็นภาพเดียวกันได้

บทความสอนวิธีไดคัทภาพใน Photoshop CS6 ด้วยการตัดพื้นรอบๆ ภาพที่ต้องการออกไป แล้วอาจจะแทนที่ด้วยพื้นขาว ซึ่งนิยมนำภาพสินค้า มาไดคัท ทำภาพพื้นขาว จะดูดีกว่า ใช้พื้นภาพแบบอื่น

บทความแนะนำให้รู้จักเลเยอร์ใน Photoshop CS6 ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะหากเข้าใจดีแล้ว ก็จะช่วยให้การแต่งภาพ จัดการภาพใน โปรแกรมนี้เป็นที่เรื่องง่ายมากขึ้น เข้าใจเลเยอร์ ก็เข้าใจ Photoshop