บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วย File Renamer Basic

 บทความอธิบายวิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์พร้อมกัน ด้วยโปรแกรม File Renamer Basic ตัวโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www. อ่านเพิ่มเติม..