บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ที่มาของคำกริยาวิเศษณ์หรือการสร้างคำกริยาวิเศษณ์

บทความแนะนำให้รู้จักที่มาของคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาอังกฤษ หรือการสร้างคำเหล่านี้ สร้างอย่างมา มีที่มาอย่างไร ซึ่ง บางคำก็มีที่มาจากคำคุณศัพท์หรือบุพบทหรือคำนาม พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overspeak overspoke overspoken พูดดีกว่า, เหนือกว่าในเรื่องการพูด ตัวอย่างประโยค คำ อ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น