บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเปรียบเทียบถึงการกระทำและความสำเร็จในการทำงานใดๆ หากมีความพยายามในการทำงาน ก็ย่อมจะประสบความสำเร็จในงานที่ทำอย่างแน่นอน อ่านเพิ่มเติม..