บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วัวลืมตีน ลืมตัว ลืมชาติกำเนิดตัวเอง

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ลืมตัว ลืมชาติกำหนดิด เหมือน วัวลืมตีน ลืมรอยเท้าตัวเอง จนหาทางกลับบ้าน กลับคอกไม่ถูก การลืมตัวเป็นเรื่องปกติของคนเรา บางคนก็เป็นอย่างนั้น ด้วยไม่เคยมีตำแหน่ง หน้าที่การ งานที่ดี มีอำนาจ มาก่อน เมื่อได้รับตำแหน่ง จึงหลงลืมตัว เหลิงในอำนาจ อ่านเพิ่มเติม..