บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัดแบ่งไฟล์ MP3 ด้วย MP3DirectCut

บทความสอนใช้โปรแกรม MP3 DirectCut สำหรับตัดแบ่งไฟล์ MP3 เพื่อเลือกเอาเฉพาะส่วนของเพลงหรือส่วนของช่วงที่ต้องการ ไว้ทำริงโทน หรือทำงานนำเสนอข้อมูล หรือทำงานมัลติมิเดียต่างๆ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overcome overcame overcome เอาชนะ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น