บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ปัญหา xCache JCacheStorage ใน Joomla 3.6.5

หากเจอปัญหาเกี่ยวกับ JCacheStorageFile ใน Joomla 3 ซึ่งเป็นปัญหาการใช้ระบบแคชเก็บข้อมูลชั่วคราวระหว่าง Joomla ทำงาน บางเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับ ก็ต้องแก้ไขให้เป็นแบบ File ปกติแคชของ Joomla จะเป็นแบบ xcache อ่านเพิ่มเติม..