Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catslug in /home/siamcamp/domains/siamebook.com/public_html/lbro/plugins/content/techline_socialshare/techline_socialshare.php on line 78

บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ อย่าไปยุ่งกับคนที่กำลังโกรธ อารมณ์ร้อน

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเพื่อสอน หรือ เตือนสติ ในเรื่องการวางตัวกับคนที่กำลังโกรธ กำลังโมโห อย่างรุนแรง อย่าเพิ่งไปยุงปล่อยให้อารมณ์เย็นลงก่อน น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ กระแสน้ำทำให้เรือล่มอย่างแน่นอน อ่านเพิ่มเติม..