บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ถ่ายภาพ จับภาพหน้าจอ เพื่อปรับแต่งทันที ด้วย PhotoScape

การจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย PhotoScape มีข้อดีกว่าโปรแกรมในกรณีที่ต้องการจับภาพหน้าจอ แล้วนำภาพที่ได้ไปแก้ไขใน ทันที เพราะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมไว้แต่งภาพอยู่แล้ว อาจจะจับภาพแล้วพิมพ์คำอธิบายลงบนภาพ จากนั้นก็ส่งต่อให้เพื่อนๆ หรือนำ ไปใช้งานทันที อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spin spun spun ปั่น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น