บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ Adverb of Manner ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแนะนำให้รู้จักคำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกอาการ บอกท่าทาง (Adverb of Manner) ซึ่งทำหน้าที่ขยายคำกริยา เพื่อให้รู้ ว่า ประธานทำกริยา ทำสิ่งนั้นอย่างไร มีอาการอย่างไร เช่น quickly/ทำอย่างเร็ว slowly/ทำช้าๆ easily/ทำอย่างง่ายๆ พร้อม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lead led led นำ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น