บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สอนหนังสือสังฆราช สอนเรื่องที่คนนั้นรู้ดีอยู่แล้ว

ความหมาย : สำนวนนี้ใฃ้สอนเรื่องการสอนความรู้หรือการแนะนำเรื่องใดๆ ก็ต้องดูว่า คนผู้นั้นมีความรู้ ในเรื่องนั้นหรือไม่ บางคนแม้จะรู้ว่ามีความรู้มากกว่าตนเอง ก็ยังจะอยากจะสอนคนที่เก่งกว่าตน เหมือน สอนหนังสือสังฆราช ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง awake, awakened/awoke, awakened/awoken ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น