บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ทำ Facebook Profile Photo ง่ายๆ ด้วย PhotoScape

บทความสอนทำภาพโปรโฟล์โฟโต้หรือภาพประจำตัวในแฟนเพจ หรือภาพโลโก้ ภาพแทนตัว ที่จะแสดงบนภาพปก Facebook Page นั่นเอง ซึ่งเรา สามารถสร้างภาพแบบนี้ได้ง่ายๆ ด้วย PhotoScape อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง buy bought bought ซื้อ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น