บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คิวรีแสดงข้อมูลตามชื่อข้อมูลที่ได้พิมพ์ ใน Access 2007

สร้างคิวรีโดยจะแสดงกรอบข้อความให้พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น ให้พิมพ์รหัสสินค้า จากนั้นโปรแกรมจะแสดง ข้อมูลเฉพาะรหัสสินค้าที่เรา ต้องการค้นหาเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม..