บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว ทำประชดจนเกิดปัญหาตามมา

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการกระทำที่เป็นการประชดบุคคลใดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเดือดร้อนตามมา หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว หุงข้าวประชดหมา หุงเสร็จแล้วก็วางข้าวทิ้งไว้มีหรือที่หมาจะไม่กินเพราะมันก็คงจะนึกว่า ตั้งใจจะให้มันกิน หรือปิ้งปลาประชดแมว ปิ้งปลาเสร็จแล้ว ก็วางเอาไว้อย่างนั้น แมวก็กินหมดเช่นกัน เพราะมันก็คงจะคิดว่า เผื่อไว้ให้มันกิน ไม่เช่นนั้นคงจะไม่วางไว้อย่างนี้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rewear rewore reworn ใส่ใหม่ สวมใหม่ สวมอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น