1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการด้วยคำสั่ง File>>Place จากตัวอย่างเป็นภาพรถยนตร์
2. คลิกเครื่องมือ Pen Tool
3. คลิกส่วนระบายสีภายใน แล้วคลิกปุ่มยกเลิกไม่ต้องระบายสี
4. คลิกไปตามเส้นขอบภาพรถ จนกระทั่งจึงจุดสุดท้าย มาบรรจบกับจุดที่ 1 ก็คลิกซ้ำจุดที่ 1 อีกครั้ง เพื่อให้เป็นภาพปิดระบายสีได้
5. เสร็จแล้วคลิกเครื่องมือสำหรับเลือกและระบายภาพที่ได้ด้วยสีขาว
6. เลือกทั้งสองภาพคือภาพรถและภาพที่วาดด้วย Pen Tool
7. คลิกเมนู Object>>Clipping Mask>>Make
8. คลิกที่ว่างๆ ก็จะได้ผลงานดังภาพ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

งูกินหาง เรื่องราวที่เกี่ยวโยงกันไม่จบไม่สิ้น

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงเรื่องราวที่มีความเกี่ยวโยงกันไปเป็นทอดๆ เหมือน งูกินหาง ตัวเอง โดย มักจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหา หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองหรือผู้อื่น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง thrive throve thriven เติบโต ก้าวหน้า รุ่งโรจน์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น