ลักษณะของฟิลเตอร์ก็จะเป็นรูปแบบการแต่งภาพสำเร็จรูปที่เราสามารถนำมาปรับแต่งภาพที่มีอยู่ได้ ซึ่งจะมีให้เลือกมากมายหลายแบบ

การใช้งานฟิลเตอร์ใน Illustrator CS
เป็นการใช้ฟิลเตอร์กับภาพที่ได้วาดไว้หรือจะเป็นภาพที่นำเข้ามาด้วยคำสั่ง File>>Place ก็ได้
1. เลือกภาพทั้งหมดด้วยเครื่องมือสำหรับเลือก
2. คลิกเมนู Object>>Rasterize...
3. กำหนดค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK

4. คลิกเมนู Filter แล้วก็คลิกเลือกฟิลเตอร์แบบที่ต้องการ เช่น Filter Gallery...
5. จะมีตัวเลือกให้กำหนดค่ามากพอสมควร ก็คลิกเลือก กำหนดค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิดีโอสอนวิธีตัดภาพเป็นรูปทรงต่างๆ ด้วยโปรแกรมแต่งภาพฟรี

วิดีโอสอนใช้เครื่องมือวาดรูปทรง วงรี วงกลม สี่เหลี่ยม รูปทรงอิสระ นำ ไปตัดภาพ เพื่อให้ภาพอยู่ในกรอบวงรี วงกลม สี่เหลี่ยม หรือรูปทรงอิสระ
โดยใช้โปรแกรมแต่งภาพฟรี Artweaver อ่านเพิ่มเติม..