1. วาดวงกลม 1 วง แบบโปร่งใส และจัดการก็อปปี้ไว้ก่อน ด้วยคำสั่ง Edit>>Copy
2. คลิกเครื่องมือ Type on a Path Tool คลิกเลือกตัวหนังสือตามต้องการ
3. คลิกที่เส้นขอบวงกลมที่ได้วาดไว้
4. พิมพ์ข้อความตามต้องการ

5. ถ้าข้อความมีขนาดใหญ่เกินไป ก็สร้างแถบดำที่ข้อความแล้วเลือกขนาดที่เล็กลง
6. เสร็จแล้วคลิกที่ว่างๆ

7. การแก้ไขภาพ ก็เลือกภาพด้วยเครื่องมือสำหรับเลือกก่อน
8. ชี้ที่เส้นสีแดงที่ตัวข้อความ กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากในลักษณะหมุน เพื่อดูผลงานที่ได้
9. เสร็จแล้วก็จัดการย้ายวงกลมที่ได้ก็อปปี้ไว้ มาจัดเข้าด้วยกัน อาจต้องลดขนาดลงเล็กน้อย
10. แล้วก็จัดการระบายสีตามใจชอบ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ชักแม่น้ำทั้งห้า ยกเรื่องราวสารพัดมาพูดจาหว่านล้อมให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าว ถึงบุคคลที่ใช้การพูดจา หว่านล้อมคนอื่น โดยยกเรื่องราว อ้างเหตุผลสารพัด เพื่อให้อีกฝ่ายหลงเชื่อ คล้อยตาม เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเอง ต้องการ อ่านเพิ่มเติม..