1. คลิกเมนู Object>>Transform>>Reflect
2. จะปรากฏกรอบข้อความ Reflect ดังภาพ ให้คลิกเลือกลักษณะการกลับภาพ ซึ่งจะมี 2 แบบคือ Horizontal กลับภาพในแนวนอน และ Vertical กลับภาพในแนวตั้ง ต้องการหมุนก็คลิกและพิมพ์องศาลงใน ช่อง Angle
3. อาจคลิกปุ่ม Copy เพื่อกลับภาพในลักษณะที่เป็นการก็อปปี้ โดยที่ตัวต้นฉบับยังคงเหมือนเดิม
4. เลือกเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม OK