การหมุนแบบนี้สามารถกำหนดมุมที่ต้องการได้
1. เลือกภาพที่ต้องการก่อน ด้วยเครื่องมือสำหรับเลือก
2. คลิกเมนู Object>>Transform>>Rotate
3. จะปรากฏกรอบข้อความ Rotate บนหน้าจอ ก็คลิกและพิมพ์องศาที่ต้องการหมุน
4. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
5. อาจคลิกปุ่ม Copy ถ้าต้องการให้ภาพที่หมุนนั้น ถูกก็อปปี้เป็นภาพใหม่ โดยที่ภาพต้นฉบับยัง อยู่เหมือนเดิม ในตำแหน่งเดิม


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สร้างส่วนหัว ส่วนท้าย สร้างสูตรคำนวณในรายงาน Access 2007

บทความอธิบายการสร้างส่วนหัวกระดาษรายงานหรือข้อความส่วนท้ายรายงาน และการสร้างสูตรคำนวณรายงานใน Access 2007 กรณีที่ต้องการการบวกลบคูณหารระหว่างฟิลด์ต่างๆ เช่น การคำนวณผลรวม รายรับ รายจ่ายในรายงาน อ่านเพิ่มเติม..