การย่อขยายขนาดภาพด้วยเครื่องมือ Scale Tool
1. คลิกเลือกเครื่องมือ Selection Tool แล้วคลิกเลือกภาพที่ต้องการย่อหรือขยายขนาด
2. คลิกเครื่องมือ Scale Tool
3. ชี้ที่พื้นที่ทำงาน กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ออก เพื่อย่อหรือขยายขนาดภาพ
4. เมื่อได้ขนาดภาพตามต้องการแล้ว ก็ปล่อยเมาส์