1. เลือกภาพด้วยเครื่องมือสำหรับเลือกหรือ Selection Tool
2. ชี้ลูกศรที่ภาพแนะนำให้ชี้ที่ขอบภาพ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ออก ภาพจะถูกย้าย ไปยังตำแหน่งใหม่ จากนั้นก็ปล่อยเมาส์
3. การย้ายง่ายๆ อีกวิธีหนึ่ง ให้กดปุ่มลูกศรที่แป้นพิมพ์
4. คลิกที่ว่างๆ ให้จุดรอบภาพหายไป หลังเสร็จสิ้นการย้ายภาพนั้นๆ