ข้อมูลตัวเลขที่ป้อนในแต่ละช่อง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
1. ในรายการคำสั่งลัด ให้คลิกที่คำสั่ง Data...
2. คลิกและพิมพ์ตัวเลขตามต้องการ แล้วกดปุ่ม Enter ปุ่มที่อยู่กลางแป้นพิมพ์
3. คลิกปุ่มเครื่องหมายถูก เสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูล และคลิกปุ่ม X เพื่อปิดกรอบข้อความ