เป็นเครื่องมือช่วยในการวาดเส้นแบบต่างๆ ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นอิสระวาดเป็นรูปตามต้องากร
1. คลิกเลือกเครื่องมือ Pencil Tool
2. คลิกเลือกขนาดของเส้น เช่น 5 pt หรือขนาด 5 Point
3. ชี้ที่พื้นที่ทำงาน แล้วลากเมาส์วาดเส้น
4. การวาดรูปหัวใจ ก็วาดโดยเริ่มต้นคลิกจุดที่หนึ่ง พร้อมกับกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากเมาส์ วาดรูปหัวใจ ให้จุดปลายของเส้นมาบรรจบกันที่จุดที่หนึ่งเหมือนเดิม