1. คลิกเครื่องมือ Polar Grid Tool
2. คลิกเลือกสีของเส้น ขนาดของเส้นตามต้องการ
3. ลากเมาส์วาดภาพในพื้นที่ทำงาน
4. ต้องการวาดภาพที่สามารถกำหนดขนาดได้ก็คลิกที่พื้นที่ทำงาน
5. กำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK