1. คลิกเลือกเครื่องมือ Spiral Tool เลือกสี ขนาดของเส้นให้เรียบร้อย
2. ลากเมาส์วาดภาพตามต้องการ อาจกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะวาด ถ้าต้องการภาพแบบสมส่วน
3. การวาดภาพที่ต้องการขนาดที่แน่นอน ก็คลิกที่พื้นที่ทำงาน แล้วกำหนดค่าต่างๆ เช่น
- Radius เส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวด
- Decay ระยะห่างของขดลวดที่วนรอบกันอยู่
- Segments จำนวนรอบของขดลวด
- Style ทิศทางจะเลือกแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มก็ได้
4. กำหนดค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

นำภาพ 2 ภาพมาต่อกัน ด้วยแอป Photo College ในมือถือแอนดรอยด์

กรณีมีภาพ ที่ต้องการนำมาต่อกัน ในมือถือ Android Asus Zenfone ซึ่งจะมีแอป ให้ใช้งานหลายตัว อย่างเช่น แอป photoCollage ที่จะกล่าวถึง ในบทความนี้ โดยจะนำภาพ 2 ภาพ มาต่อกัน ในแนวนอน หรือแนวตั้ง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง dream / dreamed /dreamed / ฝัน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น