1. คลิกเลือกเครื่องมือ Spiral Tool เลือกสี ขนาดของเส้นให้เรียบร้อย
2. ลากเมาส์วาดภาพตามต้องการ อาจกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะวาด ถ้าต้องการภาพแบบสมส่วน
3. การวาดภาพที่ต้องการขนาดที่แน่นอน ก็คลิกที่พื้นที่ทำงาน แล้วกำหนดค่าต่างๆ เช่น
- Radius เส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวด
- Decay ระยะห่างของขดลวดที่วนรอบกันอยู่
- Segments จำนวนรอบของขดลวด
- Style ทิศทางจะเลือกแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มก็ได้
4. กำหนดค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

โจรปล้น ๑๐ ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว เหตุร้ายที่เกิดเพียงครั้งเดียวก็หมดตัวได้

ความหมาย : โจรปล้น ๑๐ ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว สำนวนนี้มักจะใช้กล่าวถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้น และทำให้ เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงตามมา เช่น การเกิดสึนามิที่ภาคใต้ของไทย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bind, bound, bound, ผูกติดกัน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยน รูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น