เป็นเครื่องมือไว้สำหรับวาดเส้นตรง เส้นเฉียง 45 องศา
1. คลิกเครื่องมือ Line Segment Tool
2. คลิกปุ่มสีเส้นขอบ แล้วคลิกเลือกสีที่ต้องการ
3. คลิกเลือกขนาดของเส้น
4. ชี้ที่พื้นที่ทำงาน กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากออก เพื่อวาดภาพ
5. เสร็จแล้วคลิกเลือกเครื่องมือ Selection Tool แล้วคลิกที่ว่างๆ เสร็จสิ้นการวาด
6. อาจวาดอีกแบบโดยคลิกที่พื้นที่ทำงาน กำหนดค่าตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK ก็ได้
7. วิธีนี้สามารถกำหนดความยาวของเส้นและมุมของเส้นได้