เป็นการวาดรูปคล้ายภาพดวงอาทิตย์
1. คลิกเครื่องมือ Flare Tool
2. ชี้ที่พื้นที่ทำงาน กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากออกวาดภาพตามต้องการ
3. อาจวาดภาพอีกวิธีหนึ่ง โดยคลิกที่พื้นที่ทำงาน แล้วกำหนดค่าตามต้องการ เสร็จแล้วคลิก OK
4. จะให้ดีก็ควรวาดภาพสี่เหลี่ยมเป็นพื้นหลังก่อน แล้วจึงวาดภาพด้วย Flare Tool ไว้ด้านบน ดวง อาทิตย์ที่ได้จะดูเหมือนจริงมากกว่า