1. คลิกเครื่องมือ Star Tool
2. การวาดก็ลากเมาส์วาดภาพตามต้องการ
3. การวาดดาวแบบสมส่วน ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะวาด
4. การวาดที่ต้องการขนาดที่แน่นอน ก็คลิกที่พื้นที่ทำงาน กำหนดค่าต่างๆ เช่น Radius1, Radius2 และ Point เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ทำเนื้อหาแต่ละบทของหนังสือด้วยไฟล์แม่แบบสำเร็จรูป

หัวใจสำคัญของหนังสือ ก็คือ การทำเนื้อหาแต่ละบท ที่มีความยาก เพราะต้องจัดหน้า แทรกภาพ แก้ไขส่วนหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และต้องตรวจสอบหลายรอบกว่าจะได้หนังสือที่สมบูรณ์ อาจจะหลายสิบรอบ บางเรื่องอาจจะทำกันเป็นปี ก็มี อ่านเพิ่มเติม..