1. คลิกเครื่องมือ Polygon Tool คลิกเลือกสีระบาย สีเส้นขอบ ขนาดเส้นขอบให้เรียบร้อย
2. ลากเมาส์วาดภาพตามต้องการ
3. การวาดรูปหลายเหลี่ยมแบบสมส่วน ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะวาด
4. การวาดรูปที่มีขนาดตามต้องการ ก็คลิกที่พื้นที่ทำงาน แล้วกำหนดค่าต่างๆ เช่น Radius เป็นจำ นวนมุมรัศมีของภาพหลายเหลี่ยม และ Sides เป็นจำนวนด้าน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK