1. คลิกเครื่องมือ Polygon Tool คลิกเลือกสีระบาย สีเส้นขอบ ขนาดเส้นขอบให้เรียบร้อย
2. ลากเมาส์วาดภาพตามต้องการ
3. การวาดรูปหลายเหลี่ยมแบบสมส่วน ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะวาด
4. การวาดรูปที่มีขนาดตามต้องการ ก็คลิกที่พื้นที่ทำงาน แล้วกำหนดค่าต่างๆ เช่น Radius เป็นจำ นวนมุมรัศมีของภาพหลายเหลี่ยม และ Sides เป็นจำนวนด้าน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แต่งภาพในมือถือ วิธีจับภาพใส่เฟรมด้วยแอป

หากต้องการรวมภาพหลายภาพทำเป็นเฟรม จับภาพมาวางด้วยกันในหน้าเดียว ในมือถือแอนดรอยด์มีแอปรองรับมากมาย ซึ่งนอกจากจับภาพมาวางรวมกันเป็นเฟรมแล้ว ก็ยังพิมพ์ข้อความเพิ่มลงไปบนภาพได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง undercut undercut undercut ตัดราคา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น