1. คลิกเครื่องมือ Polygon Tool คลิกเลือกสีระบาย สีเส้นขอบ ขนาดเส้นขอบให้เรียบร้อย
2. ลากเมาส์วาดภาพตามต้องการ
3. การวาดรูปหลายเหลี่ยมแบบสมส่วน ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะวาด
4. การวาดรูปที่มีขนาดตามต้องการ ก็คลิกที่พื้นที่ทำงาน แล้วกำหนดค่าต่างๆ เช่น Radius เป็นจำ นวนมุมรัศมีของภาพหลายเหลี่ยม และ Sides เป็นจำนวนด้าน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ติดตั้ง USB WiFi 2.0 802.11 LV-UW03 450 Mbps

บทความสอนติดตั้ง ติดตั้ง USB WiFi 2. อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง foresee foresaw foreseen ล่วงรู้, คาดการณ์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น