ในโปรแกรมนี้ก็มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากพอสมควร ช่วยให้เราสามารถสร้างงานออกแบบได้มากมาย หลากหลายรูปแบบถ้าเครื่องมือไม่ปรากฏบนจอ ก็คลิกเมนู Windows แล้วคลิกติ๊กถูกที่เครื่องมือ Tools ถ้าเอาถูกออก ก็จะเป็นการซ่อนไว้

แบ่งแยกประเภทของเครื่องมือของ Illustrator CS
เครื่องมือทั้งหมดนี้ผู้เขียนขอแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้งาน
1. เครื่องมือช่วยในการสร้างภาพ วาดภาพ หน้าที่หลักๆ ก็คือสร้างภาพใดๆ ขึ้นมา อาจเป็นการวาด ภาพวงกลม วงรี ภาพคน ภาพสัตว์ ฯลฯ
2. เครื่องมือช่วยในการแก้ไขภาพ ไว้สำหรับแก้ไขภาพที่สร้างด้วยเครื่องมือในกลุ่มที่ 1 หลังจากวาด ภาพเสร็จแล้ว ต้องการแก้ไขภาพก็จะใช้เครื่องมือในกลุ่มนี้
3. เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น การเลื่อนย้ายหน้าจอ ย่อขยายหน้าจอให้ดูชัด เจน เพื่อความสะดวกในการสร้างหรือแก้ไขภาพ

การเรียกใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Illustrator CS
1. เครื่องมือแบบเดี่ยวๆ ก็คลิกเลือกได้เลย
2. เครื่องมือแบบเป็นกลุ่ม ให้คลิกที่เครื่องมือ พร้อมกับกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ ไปที่เครื่องมือที่ต้องการ แล้วก็ปล่อยเมาส์ ก็จะเป็นการเลือกเครื่องมือตัวนั้น