เป็นการเปิดดูผลงานที่เคยสร้างไว้
1. คลิกเมนู File>>Open
2. คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิดดู แล้วคลิกปุ่ม Open
3. เมื่อคลิกชื่อไฟล์ ก็จะแสดงภาพตัวอย่างเล็กๆ ด้านล่าง