1. เมื่อวาดภาพเสร็จแล้วต้องการบันทึกงานเก็บไว้ ก็คลิกเมนู File>>Save
2. กำหนดค่าต่างๆ
Save in คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการนำไฟล์ไปเก็บไว้
File name คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ แต่ถ้าได้ตั้งชื่อไว้ตั้งแต่แรก เมื่อคลิกคำสั่ง File>>New แล้วก็ไม่ ต้องทำอะไรอีก
Save as type เป็นชนิดของไฟล์ที่สามารถบันทึกได้ เช่น
- Illustrator (*.AI) เป็นไฟล์ในรูปแบบของโปรแกรมนี้
- Acrobat Reader (*.PDF) เป็นไฟล์แบบพีดีเอฟ หรือ E-Book ไว้สำหรับอ่านด้วย Acrobat Reader
- Illusstrator (*.EPS) เป็นไฟล์ของโปรแกรมนี้อีกรูปแบบหนึ่ง จะใช้เมื่อต้องการนำไปใช้งานกับ โปรแกรมอื่น แต่นิยมบันทึกเป็นไฟล์แบบนี้ เพื่อนำไปทำสิ่งพิมพ์มากกว่า
3. ให้คลิกเลือกแบบ AI เริ่มต้นง่ายๆ กันแบบนี้ก่อน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save

4. จะปรากฏกรอบข้อความให้กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์แบบ AI ก็คลิกปุ่ม OK
ตัวเลือก Compatibillity หรือ Version เป็นลักษณะการบันทึกไฟล์ที่มีตัวเลือกให้สามารถนำไฟล์ ไปใช้กับโปรแกรม Illustrator รุ่นเก่าๆ ได้