โดยปกติเมื่อเข้าโปแรกรมก็จะปรากกหน้าจอให้เริ่มสร้างงานใหม่ได้ทันที แต่ก็มีบ้างในบางกรณีที่เรา ต้องการสร้างงานใหม่เอง โดยกำหนดคุณลักษณะของงานตามที่ต้องการ
1. คลิกเมนู File>>New
2. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้กำหนดค่าตามต้องการเช่น
Name คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ในช่องนี้
Size ขนาดของงาน มีให้เลือกหลายขนาด เช่น A3 A4 Letter เป็นต้น
Units หน่วยวัด งานที่สร้างกำหนดขนาดเป็นนิ้วก็ต้องเลือกหน่วยวัดเป็นนิ้ว Inches
Oreintation เป็นลักษณะการวางกระดาษ วางในแนวตั้งหรือแนวนอน
Artboard Setup ขนาดของชิ้นงาน กว้าง x ยาว เท่าไร Width เป็นค่าในแนวนอน ส่วน Height เป็นค่าในแนวตั้ง
Color Mode เป็นประเภทของสี CMYK Color สำหรับการทำสิ่งพิมพ์ น้อยคนที่จะได้ใช้ ส่วน RGB จะเป็นสีที่เราใช้กันเป็นส่วนใหญ่ เช่นภาพประกอบในเว็บไซท์ ประกอบในเอกสารรายงาน หรือภาพใดๆ ที่ไม่ มีจุดประสงค์เพื่อนำไปทำสิ่งพิมพ์ที่ต้องทำเพลทส่งโรงพิมพ์ ในส่วนนี้ให้เลือกแบบ RGB
3. กำหนดค่าเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม OK สำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าใดๆ ก็ได้ คลิกปุ่ม OK ได้เลย พอเริ่มศึกษาการใช้งานโปรแกรม และเข้าใจดีแล้ว จึงค่อยกำหนดให้ตรงตามต้องการ
4. หลังจากนั้น ก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพ การวาดภาพก็วาดให้อยู่ในขอบเขต Artboard Setup หรือภายในขนาดของงานเท่านั้น