โครงสร้างของภาษาทั้งโลกนี้จะคล้ายกันก็คือ เกิดจากการนำคำต่างๆ มารวมกันให้เป็นประโยค แต่ในภาษาอังกฤษนั้น คำต่างๆ จะ แยกเป็นชนิดต่างๆ เป็นโครงสร้างของประโยคที่จะต้องทำความเข้าใจ

แต่ละภาษาจะต้องมีโครงสร้างประโยคที่สมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษนี้จะเรียกว่า Part of Speech โดยจะมีส่วนประกอบอยู่ 8 ส่วน ด้วยกัน ที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจ

 

โครงสร้างประโยคหรือ Part of Speech ในภาษาอังกฤษ

1. คำนาม (Noun) เช่น Somchai, dog, pen ...
2. คำสรรพนาม (Pronoun) เช่น He, She, they ...
3. คำกริยา (Verb) เช่น run, eat, walk ...
4. คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) เช่น quick, slowly, very ...
5. คำคุณศัพท์ (Adjective) เช่น beautify, rich, smart ...
6. คำบุพบท (Preposition) เช่น to, after, in, on ...
7. คำสันธาน (Conjunction) เช่น and, but ...
8. คำอุทาน (Interjection) เช่น Oh my god!

 

คำอ่าน

Noun นาว
Pronoun โพรนาว
Verb เวิร์บ
Adverb แอ๊ดเวิร์บ
Adjective แอ๊ดเจ็คทีฟ
Preposition เพร็บโพซิชั่น
Conjunction คอนจังชั่น
Interjection อินเตอร์เจ็คชั่น

โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษนั้นจะต้องประกอบด้วยโครงสร้างตามตัวอย่างข้างต้น แต่ไม่จำเป็นต้องครบทั้ง 8 ส่วน เพราะบาง ประโยคมีแค่คำนามและกริยา ก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้ว

 

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแบบต่างๆ

สมชายยิ้ม
Somchai smiles.
สมชาย สมายเออะสฺ
สมชายยิ้ม
Somchai = คำนาม (Noun)
smiles.= คำกริยา (Verb)

She smiles
ชี สมายเออะสฺ
หล่อนยิ้ม
She = คำสรรพนาม (Pronoun)
smiles.= คำกริยา (Verb)

Jenny is a beautiful woman.
เจนนี่ อิส อะ บิวตี้ฟูล วูแหม่น
เจนนี่เป็นผู้หญิงที่สวย
Jenny = คำนาม (Noun)
is = คำกริยา (Verb)
beautiful = คำคุณศัพท์ (Adjective)
woman คำนาม (Noun)

Tom runs quickly to school.
ทอม รันสฺ ควิกลิ
ทอม วิ่ง อย่างรวดเร็ว
Tom = คำนาม (Noun) คำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
runs = คำกริยา (Verb) ทำหน้าที่แสดงอาการ ว่า กำลังทำอะไร ก็คือ กำลังวิ่ง
quickly.= คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ทำหน้าที่ขยายคำกริยา ว่า ทำอาการนั้นอย่างไร เช่น วิ่ง วิ่งแบบไหน ก็คือ วิ่งอย่างเร็ว
to = คำบุพบท (Preposition) ทำหน้าที่เชื่อมคำกริยากับคำนาม run กับ school
school = คำนาม (Noun)

Tom is smart and rich. Oh my god.
ทอม อิส สมาร์ท แอนด์ ริช
Tom= คำนาม (Noun)
is = คำกริยา (Verb)
smart = คำคุณศัพท์ (Adjective)
and = คำสันธาน (Conjunction) ทำหน้าที่เชื่อมคำคุณศัพท์กับคุณศัพท์ smart และ rich
rich = คำคุณศัพท์ (Adjective)
Oh my god =คำอุทาน (Interjection)

ประโยคในภาษาอังกฤษจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น แต่ว่าส่วนต่างๆ เช่น คำนาม สรรพนาม กริยา กริยา วิเศษณ์ คุณศัพท์ บุพบท สันธาน และอุทาน จะมียังรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่จะต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้รู้ว่าแต่คำจะต้องใช้ งานอย่างไร และต้องสามารถแยกแยกให้ออกว่า คำนั้นๆ เป็นคำประเภทใด ถ้าแยกแยะไม่ออก จะใช้งานไม่ถูกต้อง