1. เข้าอินเตอร์เน็ตและไปยังเว็บไซท์ที่มีเกมแฟลชบริการ เช่น www.2flashgames.com
2. คลิกเลือกชนิดของเกมที่ต้องการเช่น Figthing Games เกมต่อสู้
3. คลิกเลือกเกม Bruce Lee เพื่อเลือกการต่อสู้แบบบรูซลี

 

4. รอจนโปรแกรมโหลดเกมเสร็จแล้ว ก็คลิกปุ่ม Start เริ่มเล่มเกม
5. การดาวน์โหลด เมื่อเลื่อนลูกศรไปชี้ที่ตัวเกม จะปรากฏทูลบาร์ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Save
6. จะปรากฏกรอบข้อความให้บันทึกชื่อไฟล์เก็บไว้ ก็คลิกเลือกที่เก็บแล้วคลิกปุ่ม Save

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันด้วย PhotoScape

การเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายไฟล์จำนวนมากพร้อมกัน ช่วยประหยัดเวลา เพราะทุกวันนี้เรานิยมถ่ายถาพ แต่ไฟล์ภาพที่ได้นั้น ชื่อไฟล์ มักจะตั้งตามลำดับตัวเลขหรือตามวันที่เดือนปีเวลาที่ถ่ายภาพ ไม่สื่อความหมายว่าเป็นภาพอะไร การเปลี่ยนชื่อไฟล์ในคอมพิวเตอร์ สามารถจัดการได้ง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม PhotoScape อ่านเพิ่มเติม..