สำหรับนักเขียนที่มีผลงานเขียนจำนวนมาก ยุคนี้เป็นยุคที่นักเขียนหาเงินได้ง่ายที่สุด โดยการนำเนื้อหาที่เขียน บทความ หนังสือมาทำบล็อก ทำเว็บไซต์นั่นเอง หรือจะขายก็ได้ เพียงแต่ต้องปรับตัวเรื่องการเขียน เพราะการเขียนหนังสือกับบท ความลงบล็อกจะไม่เหมือนกัน

 

การเขียนหนังสือนั้นจะค่อนข้างยากกว่าการเขียนบทความลงบล็อก เพราะหนังสือจะต้องสมบูรณ์ทั้งเล่ม แต่บทความลง บล็อกหรือเว็บไซต์เป็นเพียงบทความเดี่ยวๆ เรื่องเดียว ก็สามารถใช้ได้ทันที การปรับตัวจากนักเขียนหนังสือเป็นนักเขียนบท ความ จะมีโอกาสสร้างรายได้เร็วกว่า งานหนังสือ เพราะรายได้จะได้ต่อเมื่อ หนังสือถูกนำไปพิมพ์ขายแล้วเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ ทุกสำนักพิมพ์จะรับไปพิมพ์

 

ยิ่งปัจจุบันด้วยแล้ว จะค่อนข้างยาก เพราะใน Google มีข้อมูลมากมายทุกเรื่อง ไม่ต้องซื้อหนังสือ ก็สามารถคิดหาเรื่องที่ ตัวเองต้องการได้ นักเขียนหนังสือจึงต้องปรับตัวด้วยการเป็นนักเขียนออนไลน์นั่นเอง โดยการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว สร้างบล็อก แล้วนำเนื้อหาที่เขียนไว้มาลงบล็อก ลงเว็บไซต์ ซึ่งก็มีช่องทางสร้างรายได้หลายช่องทาง เช่น รายได้จากโฆษณา Adsense รายได้จากแบนเนอร์ หรือขายหนังสือของตัวเองผ่านบล็อกของตนอีกที ดีกว่า เก็บหนังสือต้นฉลับไว้บนหิ้ง

 

ตัวอย่างเว็บไซต์ของ ดังตฤณ นักเขียนชื่อดัง ซึ่งได้นำผลงานมาจัดทำเป็นเว็บไซต์ บางเล่มอ่านฟรี นักเขียนยุคใหม่ต้อง พัฒนาตัวเองแบบนี้ จึงจะอยู่รอด ตัวอย่างเว็บไซต์ http://www.dungtrin.com/