หน้าสารบัญของหนังสือหรือ eBook จะเป็นต้องทำเป็นลำดับสุดท้าย หลังจากได้ทำหน้าอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะเนื้อหาจะต้องสมบูรณ์ที่สุด ไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาแก้ไขและทำสารบัญหลายรอบ

 

วิธีทำสารบัญของหนังสือ
1. เปิดไฟล์แม่แบบสารบัญ 04สารบัญ-4.docx


2. เปิดไฟล์บทที่ 1 ขึ้นมา เพื่อทำสารบัญ ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์บทที่ 1 เช่น 05chapter01.docx
3. เลื่อนไปยังหน้าสุดท้าย คลิกหลังตัวอักษรสุดท้าย แล้วกด Enter จนกว่าจะขึ้นหน้าใหม่ดังตัวอย่าง โดยตำแหน่งเคอร์เซอร์จะต้องอยู่ตำแหน่งแรกสุด บรรทัดแรก ซ้ายมือสุด ดังภาพ


4. คลิกแท็บ References >> Table of Contents >> Insert Table of Contents
5. คลิกปุ่ม OK ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา


6. จะปรากฏสารบัญเพิ่มเข้ามาท้ายบทที่ 1 ในหน้าสุดท้าย ดังภาพ ให้เลือกข้อความที่เป็นสารบัญทั้งหมด โดยสร้างแถบสี แล้วใช้คำสั่ง Copy ก็อปปี้ข้อความเก็บไว้ก่อน จากนั้น ให้ปิดไฟล์บทที่ 1 โดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่เช่นนั้นจะเพิ่มสารบัญเข้าไปท้ายบทที่ 1


7. กลับไปที่ไฟล์สารบัญที่ได้เปิดรอไว้แล้ว คลิกและวางข้อความสารบัญลงไป ในตำแหน่ง สารบัญเริ่มตรงนี้


8. จะได้สารบัญดังภาพตัวอย่างด้านล่าง ให้เลือกข้อความ สารบัญ ของบทที่ 1 ทั้งหมด โดยสร้างเป็นแถบสี แล้วกดปุ่ม Crtl + Shift ค้างไว้ แล้วกด F9 เสร็จสิ้นการก็อปปี้สารบัญจากบทที่ 1 เข้ามาในไฟล์สารบัญ


9. สำหรับบทที่ 2 การสร้างสารบัญให้ปฏิบัติคล้ายกัน เปิดไฟล์บทที่ 2 ขึ้นมา โดยดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์บทที่ 2 เช่น 05chapter02.docx
10. เลื่อนไปยังหน้าสุดท้ายของบทที่ 2 คลิกหลังตัวอักษรสุดท้าย แล้วกด Enter จนกว่าจะขึ้นหน้าใหม่ดังตัวอย่าง โดยตำแหน่ง
เคอร์เซอร์จะต้องอยู่ตำแหน่งแรกสุด บรรทัดแรก ซ้ายมือสุด ดังภาพ


11. แทรกสารบัญด้วยวิธีการเดียวกัน คลิกแท็บ References >> Table of Contents >> Insert Table of Contents
12. คลิกปุ่ม OK ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา


13. จะปรากฏสารบัญเพิ่มเข้ามาท้ายบทที่ 2 ในหน้าสุดท้าย ดังภาพ ให้เลือกข้อความที่เป็นสารบัญทั้งหมด โดยสร้างแถบสี แล้วใช้คำสั่ง Copy ก็อปปี้ข้อความเก็บไว้ก่อน จากนั้น ให้ปิดไฟล์บทที่ 2 โดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่เช่นนั้นจะเพิ่มสารบัญเข้าไปท้ายบทที่ 2


14. กลับไปยังไฟล์สารบัญ คลิกหลังข้อความสุดท้ายของ สารบัญ บทที่ 1 ที่ได้แทรกมาก็คือ หน้าที่ 8 หรือเลข 8 แล้วกด Enter จนกว่าจะขึ้นหน้าใหม่ แล้วจึงแทรกสารบัญของบทที่ 2 เข้ามา


15. ผลงานที่ได้ สารบัญของหน้าที่ 1 อยู่หน้าแรก ส่วน สารบัญ ของบทที่ 2 จะอยู่หน้าที่ 2 ดังภาพ
16. ข้อความ เนื้อหา สารบัญ ของบทที่ 2 ให้เลือกข้อความทั้งหมด แล้วกด Ctrl + Shift + F9 เป็นอันเสร็จสิ้นการก็อปปี้


17. เสร็จแล้ว ให้สร้างไฟล์ PDF โดยคลิก File >> Save & Send >> Create PDF /XPS Document >> Create PDF / XPS
141 18. ช่อง File name คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Save ก็จะได้ไฟล์ PDF

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ออกแบบกราฟิคสวยๆ ด้วย Logo Art ในมือถือ Android

การออกแบบกราฟฟิคสวยๆ อาจจะทำเป็นภาพอินโฟกราฟิคหรือโลโก้ หรือสร้างแบรนด์ สามารถสร้างภาพสวยๆ ได้ง่ายๆ ด้วยแอป Logo Art ติดตั้งได้ฟรีในมือถือ Android ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง creep crept crept คืบคลาน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น