การเปรียบเทียบระหว่างพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทยจะทำให้รู้ว่า การออกเสียงในภาษาไทยจะต้องกับเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวใดบ้าง ซึ่งจำเป็นต้องจำให้ได้ พยัญชนะไทยมี 44 ตัวอักษร ซึ่งมากกว่าภาษาอังกฤษ วิธีการฝึกจำง่าย ให้ใช้การเขียนจะจำได้เร็ว

 

พยัญชนะภาษาอังกฤษมี 2ุ6 ตัว แต่พยัญชนะไทยมี 44 ตัว การเทียบพยัญชนะระหว่างทั้ง 2 ภาษานี้ จึงแยกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ เปรียบเทียบตัวอักษรแบบเดี่ยว (M=ม) และเปรียบเทียบตัวอักษรแบบผสม (CH =ช)

 

ตัวอักษรแบบเดี่ยวใช้เป็นอักษรหรือตัวนำ

การใช้อักษรแบบเดี่ยว ตัวอักษรไทยมีมากกว่า บางตัวก็เทียบได้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบเดี่ยว เช่น B b บี บ bat (แบท) บ เป็นตัวนำแบบเดี่ยว

 

เทียบตัวอักษรอังกฤษกับอักษรไทย (ตัวนำเดี่ยว)

อักษรอังกฤษ คำอ่าน  เทียบกับอักษรไทย ตัวอย่างคำศัพท์
A a               เอ               อ                     ant (แอนท)
B b               บี                บ                     bat (แบท)
C c ซี ค, ซ       cat (แคท)
D d ดี ด       dog (ด้อก)
E e อี อ       egg,(เอ้ก)
F f เอฟ ฟ       fun (แฟน)
G g จี ก,จ       gun (กัน)
H h เอช ฮ, ห       happy (แฮปปี)
I i ไอ อ       ink (อิงค)
J j เจ จ,ย       joy (จอย)
K k เค ค,             ก kitty (คิตตี้)
L l แอล ล long (ลอง)
M m เอ็ม ม       man (แมน)
N n เอ็น น, ณ       no, (โน)
O o โอ อ       ok (โอเค)
P p พี พ       pot (พอท)
Q q คิว คว       quit(ควิท)
R r อาร์ ร       run (รัน)
S s เอส ซ, ส, ษ, ศ       sea (ซี), stand (แสตนด)
T t ที ท, ต, ด       Thailand, (ไทยแลนด์)
U u ยู ย, อ       unit, (ยูนิต)
V v วี ว, ฟว       van (แวน)
W w ดับเบิ้ลยู ว       we, (วี)
X x เอ็กซ์ อ, ซ       x-rays เอ็กซ์เรย์, xinjiang (ซินเจียง)
Y y วาย ย       yankee (แยงกี้)
Z z แซด ซ       zero (ซีโร่)

01thai-english-alphabets-consonant01

 * ดาวน์โหลดภาพง่ายๆ คลิกขวาหรือแตะขวาที่ภาพ แล้วคลิก Save Image as...

 

ตัวอักษรแบบผสมใช้เป็นอักษรหรือตัวนำ

การใช้อักษรแบบผสม อาจจะมีบางตัวเพราะตัวอักษรไทยมีมากกว่า เช่น KH Khonkaen ขอนแก่น

เทียบตัวอักษรอังกฤษกับอักษรไทย (ตัวนำผสม)

อักษรอังกฤษ คำอ่าน เทียบกับอักษรไทย ตัวอย่างคำศัพท์
CH จ,ฉ,ช       choose(ชูส)
CK ค       ใช้เป็นตัวสะกด
GN น       gnaw(นอว์)
KH ข, ค, ฆ, ฅ       Khonkean(ขอนแก่น)
KN น       know(โน)
LD ลคฺ       ใช้เป็นตัวสะกด
LT ลทฺ       ใช้เป็นตัวสะกด
ND นดฺ       ใช้เป็นตัวสะกด
NG ง       ngam(งาม)
NK งคฺ       ใช้เป็นตัวสะกด
NT นทฺ       ใช้เป็นตัวสะกด
PH ผ, พ, ฟ, ภ       photo(โฟโต้), phaya(พญา)
QU คว       quit(ควิท)
Sh ช       show(โชว์)
SS ส       ใช้เป็นตัวสะกด
TH ธ T      hink (ธิงคฺ)
WH ว, ฮ       Where(แวร์), Who(ฮู)

01thai-english-alphabets-consonant02

 

ตัวอักษรทั้งเดี่ยวและผสมใช้เป็นตัวสะกด

การใช้อักษรแบบเดี่ยว เป็นตัวสะกด เช่น B b บี บ cab (แค่บ) บ เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างอักษรเดี่ยวใช้เป็นตัวสะกด
อักษรอังกฤษ คำอ่าน เทียบกับอักษรไทย ตัวอย่างตัวสะกด
A a เอ อ      ใช้เป็นสระ
B b บี บ       cab (แค่บ)
C c ซี ค,       ซ soccer(ซอคเกอร์)
D d ดี ด       teddy (เท็ดดี้)
E e อี อ       ใช้เป็นสระ
F f เอฟ ฟ       muff (มัฟฟ)
G g จี ก,จ       egg (เอ้ก)
H h เอช ฮ, ห oh, koh       ใช้ประกอบคำไม่ออกเสียง
I i ไอ อ       ใช้เป็นสระ
J j เจ จ,ย       ไม่นิยมใช้เป็นตัวสะกด
K k เค ค, ก       cake(เค้ก) maker(เมคเกอร์)
L l แอล ล       mall (มอลล์)
M m เอ็ม ม       chomping(ชอมปิ้ง)
N n เอ็น น, ณ       run(รัน)
O o โอ อ       ใช้เป็นสระ
P p พี พ       cop (คอพ)
Q q คิว ควฺ       ไม่นิยมใช้เป็นตัวสะกด
R r อาร์ ร       more(มอร์)ใช้ประกอบคำ
S s เอส ซ, ส, ษ, ศ       miss(มิส)
T t ที ท, ต, ด       hit(ฮิต)
U u ยู ย, อ       ใช้เป็นสระ
V v วี ว, ฟวฺ       move(มูฟว)
W w ดับเบิ้ลยู ว       flower(ฟลาวเว่อะ)
X x เอ็กซ์ อ, ซ, กซฺ       fox(ฟอกซ)
Y y วาย ย       joy(จอย)
Z z แซด ซ       frozen(ฟรอซซึ่น)

01thai-english-alphabets-consonant03

 

การใช้อักษรแบบผสม เป็นตัวสะกด เช่น long ng = ง, อ่านว่า ลอง มี ง เป็นตัวสะกด

ตัวอย่างอักษรผสมใช้เป็นตัวสะกด
อักษรอังกฤษ คำอ่าน เทียบกับอักษรไทย ตัวอย่างคำศัพท์
CK ค       shock(ช็อค)
GN น       sign(ไซน์ ไม่ออกเสียงเป็นตัวสะกด)
GH ฟ       enough(อินาฟ)
LD ด, ลคฺ       hould(ชูด), fold(โฟลดฺ)
LT ลทฺ       malt(มอลทฺ)
ND นดฺ, ว       sand(แซนดฺ) ,ground(กราวดฺ)
NG ง       long(ลอง)
NK งคฺ       ink(อิงคฺ)
NT นทฺ       flint(ฟลินทฺ)
PH ผ, พ, ฟ, ภ       graph(กราฟ)
Sh ช       crash(แครช)
SS ส       miss(มิส)
TH ธ       tether(เธดเดอร์


01thai-english-alphabets-consonant04

 

การเทียบ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวนำและตัวสะกด ไม่เป็นปัญหามากนัก เพราะมีแอปในมือถือและมีโปรแกรมที่จะช่วยให้การเทียบตัวอักษรเป็นเรื่องที่ง่ายมาก แต่ก็ควรจะรู้ในเบื้องต้น เพื่อความไม่สับสน

 

รวมคำศัพท์ คำแปลในบทความนี้

รวมข้อมูลคำศัพท์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ พร้อมคำแปล เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
คำศัพท์ คำแปล
ant       มด
bat       ค้างคาว
cat       แมว
dog       หมา
egg       ไข่
fun       สนุก
gun       ปืน
happy       มีความสุข
ink       หมึก
joy       ความปิติยินดี
kitty       กองทุน
long       ยาว
man       ชาย
no       ไม่
ok       ตกลง
pot       หม้อ
quit       เลิก
run      วิ่ง
sea       ทะเล
stand       ยืน
Thailand       ประเทศไทย
unit       หน่วย
van       รถตู้
we       เรา
x-rays      รังสีเอกซ์
xinjiang       ซินเจียง
young       หนุ่ม
zero      ศูนย์

choose       เลือก
gnaw       แทะ
Khonkean       ขอนแก่น
know       ทราบ
ngam       งาม
photo       ภาพถ่าย
quit       ผ้าห่ม
show       แสดง
Think       คิด
where       ที่ไหน
who       ใคร

cab       แท็กซี่
soccer       ฟุตบอล
teddy       ตุ๊กตา
muff       ห้าแต้ม
egg       ไข่
oh, koh       แหม
cake       เค้ก
maker       ผู้สร้าง
mall       ห้างสรรพสินค้า
chomping       เคี้ยว
run       วิ่ง
cop      ตำรวจ
more       มากกว่า
miss       นางสาว
hit       ตี
move       ย้าย
flower       ดอกไม้
fox       จิ้งจอก
joy       ความปิติยินดี
frozen        แช่แข็ง