การแปลงในลักษณะนี้จะคล้ายกับภาษาคาราโอเกะ ฉันจะไปโรงเรียน Chan cha pai rorgrian. เหมาะสำหรับการทำบทเรียนไว้สอน ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ หรือไว้ใช้เขียนข้อความ ชื่อเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ

 

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง ในวงรีที่วงไว้

http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/thai-romanization.html

 

เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ชื่อ SetupTRoman1.5.2.exe ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้ง และทำคลิกตามคำแนะนำต่างๆ เช่น Next

 

การแปลงข้อความภาษาไทยเป็นข้อความภาษาอังกฤษ

การใช้งานให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ช่องด้านล่างก็จะแปลงข้อความภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ เช่น

ฉันจะไปโรงเรียน
ผลที่ได้ Chan cha pai rorgrian.

 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนำไปทำบทเรียนไว้สอนชาวต่างชาติ เพื่อให้อ่านตามข้อความที่ได้แปลงเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว