บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง arise, arose, arisen ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตาม กาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

arise อะไรสึ // arose อะโรสสึ //arisen อะริสเส่น //เกิดขึ้น ตื่นนอน

 

ตัวอย่างการใช้ arise อะไรสึ

1. วิธีใช้กริยา arise อะไรสึ แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
The pollution arise here.
เดอะ โพลลูชัน อะไรสึ เฮีย
ปัญหามลพิษ เกิดขึ้น ที่นี่ ใช้ arise ในความหมายว่า เกิดขึ้น เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

2. วิธีใช้กริยา arose อะโรสสึ แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่ แล้ว หรือ Past Tense
He arose early yesterday.
ฮี อะโร้สสึ เออหลิ เยสเทอเดย์
เมื่อวานเขาตื่นแต่เช้า ใช้ arose เมื่อกล่าวถึงเรื่องในอดีด เรื่องเมื่อวาน

 

3. วิธีใช้กริยา arisen อะริสเส่น แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
The pollution had arisen here last year.
เดอะ โพลลูชัน แฮด อะริสเส่น เฮีย ลาสทึ เยีย
ปัญหามลพิษ ได้เกิดขึ้น หรือเคยเกิดขึ้นที่นี่ เมื่อปีที่แล้ว ใช้ had arisen ในความหมายว่า เคยเกิดขึ้น ได้เกิดขึ้น

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ be + arising
The pollution is arising here.
เดอะ โพลลูชัน อิส อะไรซิง เฮีย
ปัญหามลพิษ กำลังเกิดขึ้น ที่นี่ ใช้ is arising ในความหมายว่า กำลังเกิดขึ้น กำลังก่อตัวขึ้นแล้ว เพราะมีการตัดไม้ เผาป่ากันอย่างมาก

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + arising ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
The meeting will arise here next week.
เดอะ มีททิ่ง วิล อะไรสึ เฮีย เน้กซึทึ วีคเคอะ
การประชุม จะเกิดขึ้นที่นี่ อาทิตย์หน้า ใช้ will arise ในความหมายว่า กำลังจะเกิดขึ้น กำลังจะมีขึ้น

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
The arisen air pollution makes student sick.
ดิ อะริสเส่น แอร์ โพลลูชัน เมกสึ สะติวเด่น ซิกคึ
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น (The arised air pollution) ทำให้เด็กนักเรียนเจ็บป่วยไม่สบาย

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

อุบัติ
emerge, occur, take place, arise, be born, come about
ดำเกิง
spring up, go up, arise, ascend
เกิดขึ้น
fall, fare, germinate, grow, happen, arise
ลุกขึ้น
rise, waken, arise
เป็นมา
happen, occur, arise

ดูเพิ่มเติมได้จาก Google translate